Tørringvej 7, Øster Tørslev
DK-8983 Gjerlev J
Tel. +45 8647 6822
Fax. +45 8647 6833
info@profilsystemer.dk
Profil
Profilsystemer A/S er en projektorienteret virksomhed, der arbejder indenfor nybyggeri til industri og erhverv overalt i Danmark. De forskellige opgaver løses som totalentreprise og hovedentreprise i tæt samarbejde med bygherre og det valgte rådgiverteam. Funktionel design, håndværksmæssig kvalitet samt overholdelse af aftaler omkring tid og økonomi er nøgleord, som gør Profilsystemer A/S til en troværdig og fleksibel samarbejdspartner.Profilsystemer A/S er en virksomhed med en meget flad organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Arkitekt – og ingeniøropgaver er udliciteret til faste samarbejdspartnere, ligesom der i gennemførelsesfasen arbejdes med faste solide underentreprenører. Profilsystemer A/S har gennem de seneste år oparbejdet en stærk markedsposition – en vision som skal videreudvikles via nøgleord som fokus, enkelhed og ansvarlighed.Vi fokuserer på det, der skaber værdier for kunden, for virksomheden og for medarbejderne. Vi søger enkle løsninger, selv på komplicerede udfordringer, og vi går den direkte vej mod målet. Vi tager ansvar – både personligt og som virksomhed.

Profilsystemer A/S’ vision er at være en førende entreprenørvirksomhed, som er ”frisk på nye udfordringer”.

Hent PDF med vores koncernoversigt